Nye veje til at forebygge overvægt hos børn og unge - hvorfor, hvordan og hvad nu?

Dato: 05 maj 2021
By: Online

Op mod hvert femte barn og ung i Danmark lever med overvægt. Hvad skal der til for at vende udviklingen?
Vidensråd for Forebyggelse og Steno Diabetes Center Aarhus inviterer dig til tre webinarer om forebyggelse af overvægt blandt børn og unge. Vi har sammensat et program, der både giver baggrundsviden og inspiration til konkrete initiativer.
På konferencen vil nogle af landets førende eksperter inden for overvægt fremlægge deres perspektiver. Om risikofaktorer, social ulighed og barrierer mod at træffe sunde valg og om nye veje at gå i forebyggelsen.
Et er sikkert – vi er nødt til at gøre noget. For overvægt og svær overvægt er et problem for mellem 9 og 19 procent af alle danske børn og unge, og det er et problem, der er præget af stor social ulighed.

Du kan læse mere om programmet og tilmelde dig på følgende link:

https://mediehuset-kbh.dk/forebyggelse-af-overvaegt-blandt-boern-og-unge/

Læs mere

Folkesundhedsweb 10. maj 2021

Dato: 10 maj 2021
By: Webinar

Webinarserie 2020 - 2021

Mandefællesskabers betydning for ældre mænds trivsel

10. maj 2021 kl. 10.00

Jeanne Schlenzig, projektleder Roskilde Kommune

Hvordan kan kommunal sundhedspraksis til ældre mænd forankres i civilsamfundet?

Hør om vores foreløbige resultater af undersøgelsen, som startede i 2017:

  • Hvad er et Mandefællesskab og hvilke mænd tilmelder sig?
  • Kan lokale selvstyrende fællesskaber for ældre mænd være et værn imod ensomhed og mistrivsel?
  • Bliver man(d) sundere af at være med i et Mandefællesskab?
  • Hvordan gøres Mandefællesskaber under COVID-19?

Ensomhed og mistrivsel hos ældre mænd er baggrunden for at Roskilde Kommune i 2019 fik puljemidler af SST til at udvikle varige fællesskaber i lokalsamfundet. Tilbuddet skal forankres hos Røde Kors og der er udviklet en opsporingsmodel til rekruttering af ældre mænd. Evalueringsdesign er tilrettelagt med udgangspunkt i programteori. Data er baseret på kvalitative og kvantitative metoder, indhentet ved spørgeskemaer, interviews og observation.

Projektet er - sammen med 14 andre projekter - udvalgt som finalist i konkurrencen om NYT SAMMEN BEDRE-prisen.

Læs eventuelt mere hos Center for Offentlig Innovation

Læs mere

European Public Health WEEK 17. - 21. maj 2021

Dato: 17 maj 2021
By: Online i hele Europa

The European Public Health Week (EUPHW) aims to:

  • Make the case for public health and a more inclusive society across Europe
  • Raise awareness and amplify existing messages on five specific public health themes, in line with key organisations at European level
  • Create trust and innovative ways of collaboration among all professionals contributing to public health at local, national, regional and European level.

The themes for the 2021 edition are:

Læs mere